Hemkategori

Fritidsledarutbildning 2 år

Vår utbildning bygger på lång erfarenhet av att bedriva fritidsledarutbildning och yrkesutbildning. Tillsammans med våra samarbetspartners har vi anpassat utbildningen efter de utmaningar som du idag och i framtiden kan möta som fritidsledare.

Fritidsledarutbildningen är för dig som vill arbeta med människor i olika åldrar, främst ungdomar. Fritidsledaren arbetar inom många olika områden i samhället, exempelvis på en kommunal fritidsgård, i fältverksamhet eller i skolans värld. Det gemensamma för alla är att skapa möjligheter för en meningsfull fritid och att skapa trygga relationer mellan människor. En fritidsledare arbetar med ett främjande perspektiv, alltså att ta fram individens resurser och att fokusera på det positiva.

Är du sugen på att börja jobba direkt efter din utbildning? Ja, då har vi glädjande nyheter. Enligt senaste undersökningen får 95% arbete efter utbildningen.

Våra studerande som läser denna utbildning känner igen sig i ett eller några av följande påståenden

  • Du trivs med att arbeta med ungdomar och unga vuxna
  • Du drivs av att lyfta den positiva kraften hos människor
  • Du jobbar kanske med ungdomar redan men vill skaffa dig en formell utbildning
  • Du vill skaffa dig en yrkesexamen för att få möjlighet att arbeta med människor
  • Du trivs med att samarbeta och att skapa trygga relationer med andra

Utbildningen

Studierna är i helfart (100%) under 2 år, mestadels på plats i Åkarp eller Lund med vissa kursmoment på distans och/eller online. Vi samarbetar också med våra andra yrkesutbildningar där ni läser tillsammans och lär av varandra.

Du läser kursmoment som exempelvis sociologi, fritidsmetodik och fritidsledarskap, psykologi, pedagogik, normmedvetenhet, bemötande och social- och specialpedagogik. Utomhuspedagogik är ett återkommande tema hos oss. Då förlägger vi studierna utomhus i den skånska närmiljön, både i stadsmiljö och i naturen.

Utbildningen har ett stort fokus på samarbete med övriga deltagare på utbildningen. Ni jobbar ofta i olika grupper för att färdigställa uppgifter. Utbildningen avslutas med ett examensarbete med inriktning mot fritidssektorn. Under dina två år hos oss kommer du göra många studiebesök inom olika verksamheter för att skapa en bred kunskapsbank om hur olika verksamheter jobbar. Du kommer också vara ute på två längre perioder av arbetsplatsförlagt lärande (APL/praktik).

Folkbildning är inte bara behörigheter och kunskaper. Här får du en bred allmänbildning så att du kan växa som människa under förutsättningar som är anpassade för dig. Möten mellan människor med olika bakgrund är en naturlig och inspirerande vardag hos oss. Det är från dessa vi lär oss om varandra, oss själva och utvecklas.

Självklart har vi praktiska inslag som temastudier, kulturaktiviteter, utflykter och studiebesök.
Som studerande hos oss deltar du också i obligatorisk tillval, våra gemensamma kulturveckor, projektveckor, friluftsdagar, Hvilan-dagen, mfl. Fritidsledarutbildningen ansvarar dessutom för att ordna Hvilans friluftsdagar (åk 1 ansvarar för höstens friluftsdagar och åk 2 för vårens friluftsdagar)

IT-utrustning

Du behöver på egen hand ha tillgång till dator inkl. webbkamera och mikrofon samt en stabil Internetförbindelse för att kunna delta i utbildningen.

Vår folkhögskolepedagogik

Vårt uppdrag som folkhögskola grundar sig på alla människors lika värde och att alla ska ha samma möjligheter till utveckling. Individen har alltid rätt till att ständigt förändras och utbilda sig vidare.

Vi vill att studierna skall formas, där det går, tillsammans med våra deltagare (studerande).

Pedagogiken utgår från de studerandes hela livssituation. Våra studerandes tidigare erfarenheter och kunskap tas till vara och blir en grund för deras studier. Därför arbetar vi mycket med olika grupparbeten, basgrupper, lärloggar och studieverkstad.

Det mellanmänskliga mötet, oavsett om det är fysiskt eller inte, präglar verksamheten där vi behandlar varje deltagare/studerande med värdighet och respekt för vars och ens kunskaper och erfarenheter. Dessa bidrar till att utveckla oss alla.

Vad händer sen?

Efter avslutad och godkänd utbildning får du ett examensbevis för yrkesutbildning på folkhögskola och har mycket goda förutsättningar till arbete.

Erasmus+ projekt

Tora Vega Folkhögskola är med i ett Erasmus+ projekt där studerande på yrkesutbildningar kan göra praktik (motsvarar #Lärandeiarbete, #LIA) i Europa.

Logotyp för European Commission

Mer information om utbildningen

Maila till yrkesutbildningar@toravega.se