Hemkontakta-oss

Fakturering

Referensmärkning

Alla fakturor måste innehålla “referens”.

E-faktura

Vi tar helst emot er faktura via epost då vi tillämpar digital fakturaskanning genom vårt samarbetspartner Rillion.

Rätt bolagsnamn

Ange korrekt organisations-/bolagsnamn för den verksamhet det berör.

Faktureringsadresser

Tora Vega Folkhögskola
OrgNr: 846000-1822
Epostfaktura: toravegafolkhogskola@centsoft.se

Tora Vega Akademi AB
OrgNr: 559220-7749
Epostfaktura: toravegaakademi@centsoft.se

Har du frågor?

Kontakta oss på +46 (0)40 46 44 00 eller via
info@toravega.se