Hemplats

Allmän kurs Bas 1-3 år i Lund – Unga inkluderar

En utbildning för dig som behöver läsa in motsvarande grundläggande behörigheter på gymnasiet. Vi möts där du är och tillsammans tar vi oss vidare.

Utbildningen

Denna utbildning är behörighetsgivande för Yrkeshögskola (Sv 1, En 5, Ma 1a/b/c, Hi 1a1, Nk 1a1, Re 1, Sh 1a1) och Högskola (Beh. yrkeshögskola + Sv 2, Sv 3, En 6) som varierar mellan 1 och 3 år beroende på dig och dina individuella behov. Det är din bakgrund och dina tidigare studier som avgör vilket år som passar dig bäst. 

Vi genomför alla våra utbildningar med utgångspunkt i folkhögskolans pedagogik där det egna deltagandet och utbytet med andra är centrala komponenter. Din delaktighet i undervisningen är en viktig del av vårt arbetssätt.  

Arbetssättet är i huvudsak tematiskt ämnesövergripande. Arbetet är såväl praktiskt som teoretiskt. Vi arbetar för att samhället runt omkring blir en aktiv del av undervisningen så att folkhögskolan inte blir en isolerad plats utan kontakt med livet utanför. På samma sätt är miljöerna runt folkhögskolan en naturlig del av vår undervisning. Exempelvis studiebesök och samtal med näringslivet, offentliga sektorn, ideella föreningar och universitet samt utepedagogik och pedagogik som använder staden som resurs kan vara viktiga inslag.

Folkbildning är mer än bara behörigheter och kunskaper. Här får du en bred allmänbildning så att du kan växa som människa under förutsättningar som är anpassade för dig. Möten mellan människor med olika bakgrunder är en naturlig och inspirerande vardag hos oss. Det är från dessa man lär sig om varandra, sig själv och utvecklas.

En del av ESF projekt “Unga inkluderar” i Lund

Tora Vega Folkhögskola är utbildningsanordnare i ESF-projekt “Unga inkluderar” och samverkar kring rekrytering med Hassela Solidaritet, Lund Kommun och Youth Movement 2030. Projektet finansieras delvis av Europeiska Unionen, Svenska ESF-rådet. 

Detta projekt vänder sig till dig som är ung vuxen som har påbörjade men inte klara grundskole- eller gymnasiestudier och vi jobbar med insatser för aktiv inkludering. 

Vi arbetar med metodutveckling på området för att testa vägar där du som berörs ges möjlighet och inflytande att medskapa och söka lösningar. Projektet anställer även unga samhällsutvecklare som har egen erfarenhet av att vara utan arbete eller studier. 

För dig som

 • Det var ett tag sedan du gick i skolan och behöver repetera gamla kunskaper från gymnasiet
 • Du läste inte klart gymnasiet men är klar med grundskolan årskurs 7-9
 • Du behöver skaffa dig nya kunskaper, grundläggande eller särskilda behörigheter inför vidare studier

Det socialpedagogiska arbetet är viktigt för oss på Tora Vega Folkhögskola. Våra pedagoger ger stöd och motiverar dig mot realistiska mål. Vi strävar efter att du ska växa, genom utbildning, bildning och kultur, så att dina individuella mål kan nås utifrån de egna förutsättningarna.

Undervisningen har ett specialpedagogiskt förhållningssätt och detta kan även innefatta alternativa examinationsformer. 

År 1

(motsvarande grundläggande behörigheter på gymnasiet)

Här börjar du som inte har några gymnasie-/folkhögskolestudier sedan tidigare eller har påbörjat första året men inte fullföljt det. Första året är ett motsvarande gymnasialt introduktionsår där du får grunden att stå på och de stöd och verktyg du behöver för att kunna fortsätta dina studier. Efter ditt första år med godkända studieresultat har du möjlighet att läsa vidare år 2.

Behörigheter år 1

 • Sv 1
 • En 5
 • Ma 1a/b/c
 • Hi 1a1
 • Nk 1a1
 • Re 1
 • Sh 1a1

År 2

(motsvarande andra året på gymnasiet)

Här börjar du som har 1 eller 2 års gymnasie-/folkhögskolestudier sedan tidigare och ca 800 poäng. Du studerar motsvarande grundläggande behörigheter till Yrkeshögskola eller Högskola/Universitet.

Behörigheter år 2

 • Sv 1 eller Sv 2
 • En 5 eller En 6
 • Ma 1a/b/c eller Ma 2a/b
 • Hi 1a1 eller Hi 1a2
 • Nk 1a1 eller Nk 1a2
 • Sh 1a1 eller Sh 1a2
 • Möjlighet att fortsätta läsa behörigheter från år 1 vid behov

År 3

(motsvarande tredje året på gymnasiet)

Har du 2 eller 3 års gymnasie-/folkhögskolestudier och ca 1600 poäng kan du börja här och fullfölja dina studier för grundläggande behörigheter till Yrkeshögskola eller Högskola/Universitet.

Behörigheter år 3

 • Sv 1 eller Sv 2 eller Sv 3
 • En 5 eller En 6
 • Ma 1a/b/c eller Ma 2a/b
 • Hi 1a1 eller Hi 1a2
 • Nk 1a1 eller Nk 1a2
 • Sh 1a1 eller Sh 1a2
 • Möjlighet att fortsätta läsa behörigheter från år 1 och år 2 vid behov

Allmän kurs hos oss

Vad händer sen

Efter avslutad och godkänd utbildning har du möjlighet att läsa vidare på universitet, högskola, yrkeshögskola eller på våra yrkes- och kulturutbildningar.